Tuesday Nov 07, 2023

ozdravme podcast: Jozef Karaš & Gaston Ivanov: Bez dát záchrannú a dopravnú zdravotnú službu sotva zlepšíme

Roky 2002-2006 boli pre záchrannú zdravotnú službu kľúčové. V tom čase boli prijaté reformné zákony, ktoré umožnili modernizáciu fungovania záchrannej zdravotnej služby, ktoré mimo iné znamenali i to, že na Slovensku začali operovať viacerí poskytovatelia záchraniek.

Doba, kedy sme dobiehali najvyspelejšie západné systémy v kvalite, dostupnosti a rýchlosti dojazdových časov, však netrvala dlho a veľmi rýchlo sme začali stagnovať, kým západné krajiny a naši susedia napredovali. Momentálne záchranná a dopravná zdravotná služba na Slovensku prešľapuje namieste.

To, aké legislatívne zmeny je potrebné prijať, vysvetľujú vo videopodcaste Jozef Karaš & Gaston Ivanov.

23-14.11. 2023 organizuje spoločnosť AGEL Merea medzinárodnú konferenciu, ktorá sa zameriava práve na problematiku záchrannej a dopravnej zdravotnej služby.

Konferencie sa zúčastnia spíkri z viacerých krajín EÚ, ktorí na konferencii predostrú inšpiratívne príbehy fungovania záchrannej a dopravnej zdravotnej služby zo zahraničia.

Prezidentom konferencie Nové výzvy pre zdravotnú službu sa stal MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc. ktorý, pre účastníkov konferencie uviedol „po prvýkrát v histórii Slovenska v novembri 2023 organizujeme v Bratislave konferenciu, ktorá sa bude venovať čisto problematike systému organizácie, riadenia, financovania a najmä trendom vývoja v záchrannej zdravotnej službe.“

Medzi hlavné témy konferencie patrí organizácia systému ZZS v Európe, nové trendy a technológie, vzdelávanie a kompetencie personálu v ZZS a organizačné, ekonomické a právne aspekty.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822