Wednesday Mar 20, 2024

ozdravme podcast: Ani žobrák, ani kráľ. Koľko zarába lekár v súkromnej ambulancii?

Dušan Zachar z INEKO publikoval minulý týždeň analýzu o príjmoch neštátnych ambulantných lekárov za obdobie 2018 - 2022, ktorá vzbudila búrlivé reakcie zo strany neštátnych lekárov pôsobiacich v ambulantnom sektore. V najnovšom videopodcaste prinášame reflexiu Nadi Trenčanskej Bedušovej (ZAP) a Dušana Zachara (INEKO).

  • aká bola metodika analýzy INEKO
  • aký je vývoj príjmov ambulantných poskytovateľov 2018-2022
  • čo v metodike  výpočtu príjmov ambulantných lekárov nesedí Zväzu ambulantných poskytovateľov?
  • ako sú na tom lekári v ambulante v porovnaní s nemocničnými lekármi?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320